Όροι Xρήσης Iστοσελίδας

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας η οποία φέρει την Επωνυμία   ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’MobelArt’’ και της οποία η έδρα βρίσκεται επί των οδών Σωκράτους και Μαιάνδρου γωνία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που θα περιγραφούν παρακάτω αναλυτικά. Με τη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει μελετήσει και κατανοήσει το περιεχόμενο των όρων που παρατίθενται εδώ, όπως και της πολιτικής απορρήτου (δείτε παρακαλούμε και την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας). Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της σελίδας.

Προσοχή: Οι εδώ περιγραφόμενοι όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι χρήστες να ενημερώνονται και να ελέγχουν τακτικά τους όρους χρήσης για περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας στο σύνολό του ανήκει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτός από το περιεχόμενο που ρητά αναφέρεται σε τρίτους. Ενδεικτικά: τα κείμενα, οι φωτογραφίες των προϊόντων, βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα και το σήμα της Εταιρείας ή Επιχείρησης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν από τρίτους και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Για τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα αναπαραγωγής των ανωτέρω σας παρακαλούμε επικοινωνείστε στα παρακάτω:

2. Περιορισμός Ευθύνης Περιεχομένου της Εταιρείας ή Επιχείρησης

Η Εταιρεία μεριμνά για την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δέσμευση για λάθη που τυχόν υπάρχουν σε φωτογραφίες των προϊόντων της ή σε κείμενα ή άλλα ηχητικά αποσπάσματα ή βίντεο.  Επίσης, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες παρεμβάσεις μη επιτρεπτές στο περιεχόμενο της σελίδας από τρίτους.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για οποιεσδήποτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τμημάτων ή του συνόλου του περιεχομένου της σελίδας ή ακόμη και για προσωρινή ή οριστική διακοπή της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καταναλωτών και χρηστών.

3. Χρήση Συνδέσμων (links) που Οδηγούν σε Ιστοτόπους Τρίτων

Η Εταιρεία φιλοξενεί στην παρούσα ιστοσελίδα συνδέσμους (links) που οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Τονίζεται πως οι παρόντες όροι χρήσης δεν αφορούν στους ιστοτόπους αυτούς αλλά υπόκεινται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι αυτοί. Επίσης η τοποθέτηση αυτών των συνδέσμων δεν τεκμαίρει ουδεμία αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας ή Επιχείρησης του περιεχομένου και των απόψεων που υπάρχουν σ’ αυτή, αλλά υφίσταται μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς οποιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή ή συμπλήρωσή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο καθώς και το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιος όρος τελικώς είναι αντίθετος με το παραπάνω νομικό πλαίσιο παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

Παρακαλούνται οι χρήστες προς πλήρη ενημέρωσή τους να μελετήσουν και την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies που έχει αναρτήσει στην παρούσα ιστοσελίδα η Εταιρεία. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω:

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε, για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης.